Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.10/15.02.2018