Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.11/15.02.2018