Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.11/26.01.2017