Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.14/15.02.2018