Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.25/30.03.2018