Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.26/30.03.2018