Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.27/30.03.2018