Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.28/30.03.2018