Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.29/30.03.2018