Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.30/30.03.2018