Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.31/30.03.2018