Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.31/31.05.2018