Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.40/31.03.2017