Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.52/31.05.2018