Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.55/31.05.2018