Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.57/31.05.2018