Primăria Păuliş județul Arad

HCL nr.86/12.10.2018