Primăria Păuliş județul Arad

Hotararea nr. 92 privind transferul din domeniul public al Jud. Arad in dom. public al comunei Păulis a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare