Primăria Păuliş județul Arad

Dispozitie convocare sedinta de indata 16.09.2020