Primăria Păuliş județul Arad

Dispozitie convocare sedinta extraordinara 14.07.2020