Primăria Păuliş județul Arad

Dispoziție convocare sedinta extraordinara din 27.08.2020