Primăria Păuliş județul Arad

Dispozitie convocare sedinta indata 08.01.2020