Primăria Păuliş județul Arad

Dispoziție convocare sedinta ordinara 18.08.2020