Primăria Păuliş județul Arad

Dispozitie convocare sedinta ordinara 26.05.2020