Primăria Păuliş județul Arad

Dispoziție convocare sedinta ordinara 30.01.2020