Primăria Păuliş județul Arad

Buget local sectiune funcționare 2019