Primăria Păuliş județul Arad

Proiectul bugetului local al Comunei Păuliș pe anul 2019