Primăria Păuliş județul Arad

Convocare sedinta ordinara 19.12.2017