Primăria Păuliş județul Arad

Proiect buget general de venituri și cheltuieli al comunei Păuliș pe anul 2021