Primăria Păuliş județul Arad

Situaitia financiara la 30.06.2020