Primăria Păuliş județul Arad

Anunț elaborare PUZ Comuna Păuliș