Primăria Păuliş județul Arad

Anunt Planului Urbanistic Zonal 'AMENAJARE BAZIN PISCICOL NEVIDABIL PENTRU PESCUIT SPORTIV ȘI/SAU LAC AGREMENT PRIN LUCRĂRI DE EXCAVARE ÎN PERIMETRUL SÂMBĂTENI TERASĂ'