Primăria Păuliş județul Arad

Anunt prealabil sec 2;8;25;29;35.

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ  A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

 

 

                Unitatea administrativ-teritorială PĂULIȘ, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 8, 25, 29, 35, începând cu data de 28.05.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei PĂULIȘ, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

               Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul  Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

 

 

PRIMAR,

Ioan TURCIN