Primăria Păuliş județul Arad

proces verbal selecție dosare concurs 08.01.2019

proces-verbal de selecție a dosarelor pentru participarea la concursul de ocupare a funcției de Consilier I principal Compartiment Contabilitate