Primăria Păuliş județul Arad

Documentație de atribuire procedură achiziție delegare gestiune serviciu public de salubrizare