Primăria Păuliş județul Arad

Regulament de Ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Păuliș